Menu
 • ELENA LOSADA · ESTUDI GRÀFIC
 • Tel. 93 383 74 25 / 617 81 50 07
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • flickr
 • pinterest

Comunicar un missatge

Anomenem disseny gràfic a la composició d'imatges i textos que ens ajuden a comunicar un missatge. Abans d'escollir el mitjà hem de definir el tema (que és el que es vol comunicar) i després marcarem l'objectiu d'aquesta comunicació. Finalment aquest missatge es pot materialitzar a través de diversos mitjans, tant impresos com digitals, escollirem un o altre en funció dels teus objectius.

  Treballem:

 • Anuncis de premsa
 • Disseny editorial
 • Direcció d'art
 • Publicacions
 • Llibres
 • Revistes
 • Catàlegs
 • Cartells petit i gran format
 • Senyalització
 • Retolació
 • Postals
 • Flyers
 • Punts de llibre
 • Portades de CD
 • Calendaris
 • etc...